Aktualności

Korzystaj z naszych e-usług

Z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie klientów oraz w trosce o środowisko zachęcamy do korzystania z elektronicznych form rozliczeń.

Internetowe Biuro Obsługi Klienta - iBOK

Rozbudowany system naszego iBOK-a umożliwia użytkownikom:

• Dostęp do  aktualnych rozliczeń z możliwością ich przeglądania
• Wgląd w historię odczytów i wystawionych faktur oraz ich pobranie w formacie  PDF
• Analizowanie  zużycia wody za dowolny okres
• Płatności elektroniczne za wskazane faktury / (koszt 1 zł)
• Sprawdzenie terminu ważności cechy legalizacyjnej wodomierza głównego i podlicznika

Przypominamy, że z programu iBOK mogą korzystać wszyscy Klienci MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku, którzy spełniają następujące warunki:
• posiadają podpisaną umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków,
• zaakceptowali regulamin iBOK (pobierz),
• prawidłowo przeprowadzili rejestracje,
• posiadają sprzęt komputerowy spełniający wymogi techniczne umożliwiające połączenie z internetem.

Klienci MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku mogą korzystać również z mobilnej wersji nowego iBok-a. Aplikacja jest dostępna zarówno na systemie Android, jak i iOS. Mobilna wersja internetowego Biura Obsługi Klienta umożliwia:
• Sprawdzanie salda i terminu płatności faktur
• Płatności elektroniczne za wskazane faktury / (koszt 1 zł)
• Sprawdzanie historii wpłat
• Analizy zużycia

Aplikacja iBok Mobile do porbrania w Google Play i App Store.

Zachęcamy, także do korzystania z e-Faktury!

Dzięki  e-Fakturze Odbiorca nie musi przechowywać dokumentów papierowych, co pozwala zaoszczędzić dużo miejsca na biurkach i w archiwach podręcznych oraz pozwala uniknąć niepotrzebnego bałaganu w dokumentacji. E-Fakturę można odebrać w dowolnym miejscu, gdzie mamy dostęp do sieci internetowej i od razu możemy dokonać płatności. Dokonując płatności za usługi wymienione na eFakturze, nie ma potrzeby jej drukowania. Otrzymywane e-faktury można przechowywać na wybranym przez siebie nośniku.

Decydując się na korzystanie z faktur elektronicznych mamy pewność, że nikt nieuprawniony nie uzyska dostępu do naszego dokumentu, a przy tym chronimy środowisko. E-faktura posiada taką samą wartość prawną, co dokument w formie papierowej, zgodnie z art.106a-106q Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.jedn DzU z 2011r nr 177, poz 1054, ze zm).

Jak zamówić e-Fakturę?

Aby otrzymywać e-Faktury prosimy najpierw zapoznać się z regulaminem (pobierz). Następnie wypełnić załączone poniżej " Oświadczenie odbiorcy o akceptacji stosowania faktur elektronicznych (eFaktur)"
Pobierz odpowiedni formularz. Nie zapomnij o własnoręcznym podpisie! Czytelnie wypełniony i podpisany formularz złóż w Punkcie Informacyjno-Kancelaryjnym MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku przy ul. Toruńskiej 146 (biurowiec) lub wyślij na adres siedziby Spółki. MPWiK Sp. z o.o., ul. Toruńska 146, 87-800 Włocławek
 
To wszystko. Czekaj na wiadomość e-mail z Twoją e-fakturą!

Regulamin IBOK

kobieta, laptop, e-usługi

  • strona