O nas

O nas

Witamy w serwisie internetowym Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku

MPWiK jako Spółka prawa handlowego jest przedsiębiorstwem o charakterze użyteczności publicznej. Przedmiotem naszej działalności jest gospodarka wodno-ściekowa, począwszy od ujęć wody, poprzez dostarczenie jej naszym odbiorcom a kończąc na oczyszczaniu ścieków, zarówno komunalnych jak i przemysłowych.

MPWiK posiada trzy ujęcia wody – „Krzywe Błota”, „Zazamcze” i „Zawiśle”, a produkcja wody wynosi średnio ok. 870 m3 na godzinę tj. ok. 20900 m3 na dobę, co całkowicie zabezpiecza w wodę pitną miasto Włocławek.

  • Długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi 342,1 km.
  • Długość sieci kanalizacyjnej z przyłączami wynosi 283,7 km.

Oczyszczalnia Ścieków może przyjąć średnio ok. 40 000 m3 ścieków na dobę. Oczyszczanie ścieków podlega procesom mechanicznym, biologicznym i chemicznym.

MPWiK jest firmą, prowadząca racjonalną gospodarkę. Poprzez wszelkiego rodzaju inwestycje, rozbudowujemy infrastrukturę techniczną wzbogacając majątek firmy o najnowocześniejsze urządzenia. Jednocześnie staramy się, aby świadczone przez nas usługi utrzymać na wysokim poziomie i by ich jakość odpowiadała oczekiwaniom naszych klientów.