SUW Krzywe Błota

SUW Krzywe Błota

Ujęcie Wody i Stacja Uzdatniania Wody „Krzywe Błota" jest najstarszym, największym ujęciem komunalnym we Włocławku. Zlokalizowano je około 2 km na południe od centrum.

W latach 2011-2012 przeprowadzono kompleksową modernizację zmierzającą w kierunku poprawy jakości uzdatniania wody, płynności, zapewnienie stabilnego procesu produkcji najwyższej jakości wody do picia, spełniającej obowiązujące przepisy polskie i unijne, a przede wszystkim uzyskanie nowoczesnego procesu technologicznego i oszczędności z tytułu obniżenia energii elektrycznej.

W związku z tym w miejsce wyeksploatowanych węzłów technologicznych wprowadzono nowe instalacje i urządzenia takie jak:

 • Zbiornik wody czystej o łącznej pojemności V=3600 m3 (nowy element technologiczny).
 • Modernizacja filtrowni – montaż nowych filtrów wypełnionych złożem zeolitowym umożliwiającym selektywne usuwanie żelaza i manganu.
 • Modernizacja pompowni – montaż nowych pomp pośrednich i nowych pomp sieciowych.
 • Wymiana rurociągów na nowe ze stali nierdzewnej wewnątrz budynków oraz zewnętrzne z tworzywa sztucznego.
 • Modernizacja i przebudowa sytemu zasilania energetycznego – budowa nowej linii zasilania pracującej tylko na potrzeby ujęcia i w przerwach dopływu prądu automatyczne włączanie nowego agregatu prądotwórczego.
 • Wykonanie nowego systemu monitoringu Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody oraz monitoring studni głębinowych z zastosowaniem kamer i z przekazem obrazu do sterowni.
 • W celu zapewnienia mieszkańcom wody pitnej o odpowiedniej jakości woda surowa poddawana jest procesowi uzdatniania.

 

Woda ujmowana jest ze studni głębinowych i przetłaczana pompami głębinowymi na stację uzdatniania wody. 

Napowietrzanie wody surowej odbywa się na kolumnach kaskadowych - napowietrzających  z wymuszonym obiegiem powietrza, w wyniku którego uzyskuje się usunięcie z wody siarkowodoru oraz wzrost zawartości tlenu w napowietrzonej wodzie do 8 mg/lO2, proces aeracji ma na celu utlenianie związków żelaza i manganu.

Po napowietrzaniu woda zostaje przetrzymana w zbiornikach kontaktowych I°, z których przepływa grawitacyjnie do zbiorników kontaktowych II°, gdzie następuje częściowa sedymentacja wytrąconych osadów.

Przy pomocy zestawu pomp pośrednich, woda ze zbiorników kontaktowych jest kierowana do procesu filtracji na filtry ciśnieniowe ze złożem katalitycznym, na którym następuje redukcja związków żelaza i manganu. Ze zbiornika wody czystej, woda podawana jest za pomoca pomp sieciowych i przy odpowiednim ciśnieniu wtłaczana jest do sieci wodociągowej. 

Stacja Uzdatniania Wody „Krzywe Błota” gwarantuje mieszkańcom nieprzerwany strumień zdrowej wody w kranie.

SUW Krzywe Błota

 • SUW Krzywe Błota
 • SUW Krzywe Błota 2 jpg
 • SUW Krzywe Błota 3
 • SUW Krzywe Błota 5 jpg
 • SUW Krzywe Błota 6
 • pompy