MPWiK sp. z o.o. we Włocławku

Biuletyn Informacji Publicznej strona główna struktura serwisu kontakt
MPWiK sp. z o.o. we Włocławku Aktualno?ci
- -
-
- Wyszukiwarka
:


:


-

Oceń jakość wody:
oddane głosy: 1168
- Jesteś tutaj: Aktualności /
 

INFORMACJA

Dotyczy rozliczania podliczników ogrodowych

 

Szanowni Państwo,

 

Niniejszym informujemy, że Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku w związku z licznymi postulatami oraz uzasadnionymi wnioskami naszych Odbiorców usług podjął decyzję o zniesieniu ograniczenia polegającego na wyłącznie okresowym rozliczaniu podliczników ogrodowych.

Obowiązujący dotychczas termin od 15 kwietnia do 15 września w trakcie, którego woda pobierana na cele utrzymania zieleni i ogródków przydomowych mierzona na podstawie wskazań wodomierzy podliczników rozliczana była bez opłat za odprowadzanie ścieków, zastąpiony zostaje możliwością całorocznego rozliczania na powyższych zasadach.

Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany spotkają się z Państwa uznaniem oraz ułatwią korzystanie z naszych usług.

 

INFORMACJA DLA KLIENTÓW O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA W CELU PRAWIDŁOWEGO UDOKUMENTOWANIA AWARII NA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ.

 

Informuje się naszych klientów, że wnioski o  korektę rachunku z tytułu wystąpienia awarii na wewnętrznej instalacji wodociągowej, wskutek której ścieki nie przedostawały się do miejskiej sieci kanalizacyjnej będą uwzględniane  jedynie po spełnieniu następujących warunków:

 

 1. Wnioskujący dokona wstępnego zgłoszenia na nr alarmowy 994 lub 54 236 39 54 w chwili zauważenia awarii, przed przystąpieniem do jej usuwania, podając jednocześnie aktualne wskazanie wodomierza. Dokonanie wstępnego zgłoszenia nie zwalnia z konieczności wystąpienia do MPWiK z pisemnym wnioskiem o korektę rachunku.
   
 2. Wnioskujący obligatoryjnie wykona dokumentację fotograficzną uszkodzonej instalacji przed jej naprawą, ze wskazaniem miejsca wypływu wody a także zdjęcie z prac naprawczych oraz zdjęcie miejsca, w które odpływała woda z awarii. Wykonaną dokumentację fotograficzną należy załączyć do wniosku, o którym mowa w pkt. 1.
   
 3. Wnioskujący wpuści pracowników MPWiK na teren posesji w trakcie trwania lub usuwania awarii lub po jej zakończeniu celu wykonania oględzin.

 

 

KOMUNIKAT

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku

ogłasza taryfę

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Taryfa obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

 

Taryfa 2017 (PDF)
(dodano: 2016-12-15 05:36)
Taryfa 2017 bez tła (PDF)
(dodano: 2017-02-07 10:10)
 

e-faktura

Szanowni Państwo, drodzy Klienci,

Zapraszamy Was do grona odbiorców naszych usług, którzy wspólnie z nami wspierają ochronę środowiska naturalnego a jednocześnie oszczędzają to, co równie ważne, czyli czas i pieniądze korzystając z e-faktury.

 

iBOK - Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że uruchomiliśmy iBOK, czyli bezpłatną usługę internetową, dzięki której Klienci MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku po zalogowaniu, uzyskają dostęp do:

 

 

Komunikat dla właścicieli, administratorów nieruchomości,

przedsiębiorstw i instytucji na terenie Włocławka

 

          W związku ze zbliżającym się okresem zimowym przypomina się, że do obowiązków właścicieli nieruchomości lub osób działających w ich imieniu należy odpowiednie zabezpieczenie i utrzymanie
w należytym stanie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

     Przed nastaniem mrozów należy:

 1. Zabezpieczyć pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia wodociągowe i wodomierze przed  działaniem mrozu;
 2. Zaizolować przewody wodociągowe i kanalizacyjne przechodzące przez nieocieplane pomieszczenia;
 3. Gruntownie oczyścić studzienki wodomierzowe, usunąć z nich wodę, wyremontować, w szczególności naprawić uszkodzone pokrywy;
 4. Zabezpieczyć sam wodomierz w taki sposób, aby izolację cieplną można było łatwo zdjąć
  dla odczytania jego stanu.

         W czasie zimy należy:

 1. Nie dopuścić do oblodzenia pokryw żeliwnych od zasuw, hydrantów, studni rewizyjnych, publicznych zdrojów wodociągowych, kratek ściekowych, pokryw studzienek itp., w tym również uzbrojenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, znajdującego się przed posesją;
 2. Nie składać śniegu i lodu na wymienione wyżej urządzenia;
 3. Nie używać hydrantów przeciwpożarowych do celów nie związanych z gaszeniem pożaru;
 4. Regularnie oczyszczać rynsztoki w celu umożliwienia spływu do kanalizacji wód opadowych
  i topniejącego śniegu.

 

                   Nieprzestrzeganie powyższych  zasad narazić może właściciela posesji lub osoby działające
w ich imieniu na poważne straty materialne, a mieszkańców na brak dopływu wody.

Osoby winne zaniedbań mogą być pociągnięte do odpowiedzialności karnej.

 

                                                                                                                Zarząd
                                                                                              Miejskiego Przedsiębiorstwa
                                                                                       Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
                                                                                                        we Włocławku
                  

 

PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI - NIE ZWLEKAJ!

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku dla mieszkańców Włocławka realizuje Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zakres rzeczowy Projektu obejmuje między innymi trzy zadania inwestycyjne związane z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach mieszkaniowych miasta Włocławek: Południe, Michelin, Zawiśle oraz Zazamcze.

W roku 2011 zakończyła się realizacja zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami – Etap I”, w wyniku którego wybudowano nową sieć kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Południe oraz dzielnicy Michelin, o łącznej długości ok. 6,3 km  wraz z tłoczniami ścieków.

 

Znaleziono w butelce ...

Dokument w momencie znalezienia znajdował się w szklanej butelce.
Znaleziono go w ciągu ulicy Tumskiej pomiędzy ulicami Maślaną a Wiślaną
w dniu 26 kwietnia 2012 roku

 • data: 2012.06.20
 

Sprzedaż komina (z demontażem)

Informacje kontaktowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. we Włocławku

ul. Toruńska 146, 87-800 Włocławek
sekretariat@mpwik.wloclawek.pl
tel. +48 54 23-01-700

Pogotowie Wod.-Kan. 994

Copyright © MPWiK Włocławek
All rights reserved
powered by netadmin 7.00
Licznik odwiedzin: 254771