MPWiK sp. z o.o. we Włocławku

Biuletyn Informacji Publicznej strona główna struktura serwisu kontakt
MPWiK sp. z o.o. we Włocławku Aktualno?ci
- -
-
- Wyszukiwarka
:


:


-

Oceń jakość wody:
oddane głosy: 1197
- Jesteś tutaj: Aktualności /

                                                 Budujemy sieć kanalizacyjną

 

MPWiK Sp. zo.o. rozpoczyna realizację następujących zadań inwestycyjnych:


Zadanie nr 1 - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Szkolnej (od ul. Brzezinowej do ul. Paprociej)     
Zadanie nr 2 - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Papieżka (końcówka - od ul. Duninowskiej do posesji nr 25
Zadanie nr 3 - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kochanowskiego (od ul. Konopnickiej)

Zadanie nr 4
a)Budowa  sieci wodociągowej w ul.  Planty od. ul. Nagórskiego do posesji 83 i 87
b)Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej z przepompownią w ul. Planty 77, 79, 93, 91, 95, 89a + 3 posesje
Zadanie nr 5 - Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Dziewińskiej, Płowieckiej, Planty i Kaliskiej  

Zadanie nr 6 - Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kolskiej od nr 9 do ul. Planty
Zadanie nr 7 - Modernizacja sieci kanalizacyjnej ul. Dziewińska 9-15

Termin wykonania zadań do końca października 2018 r. (z wyjątkiem zadania nr 7 - do końca września 2018 r.)

Łączna wartość robót to ok. 1,9 mln  zł

 

 

Nowe taryfy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Włocławek.
 Taryfa zatwierdzona została na okres trzech lat i obowiązuje od 28 czerwca br. Szczegóły znajdują się w zakładce: obsuga klienta (taryfy i cenniki)

 

                                                                                     Nowa usługa

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku
 wprowadziło nową usługę wywozu nieczystości płynnych. Będzie ona wykonywana dla klientów na terenie Włocławka z wykorzystaniem samochodu specjalistycznego Mercedes Actross – MORO.
Usługa dotyczy wyłącznie właścicieli posesji, w których pojemność zbiornika bezodpływowego wynosi od 7 m3 do 10 m3.
Podstawą do realizacji usługi przez Spółkę będzie złożenie wniosku do MPWiK Sp. z o.o. i zawarcie umowy.
Cena za wywóz nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego wynosi 29,16 zł brutto za metr sześcienny. Niezbędne formularze do pobrania znajdują się na naszej stronie internetowej www.mpwik.wloclawek.pl w zakładce: obsługa klienta.

 

 

 

 

unia

Wymieniamy sieć wodociągową

W związku z realizacją przez MPWiK Sp. z o.o. projektu pn. „Modernizacja i wymiana sieci wodociągowych z przyłączami w aglomeracji m. Włocławek (ul. Wojska Polskiego, Papieżka, Weselna), informujemy, że od 4 czerwca br. zmieni się organizacja ruchu w obrębie ul. Wojska Polskiego.

 Inwestycje realizuje konsorcjum w składzie:
Lider: Kenez Sp. z o.o. z Włocławka
Partner: Pan Zenon Rakoca, właściciel Zakładu Instalacji Sanitarnych, C. O. i Gaz  „Kenez” z Włocławka,
Partner: Jarosław Halarewicz, Henryk Bogusz „BOHAMET-ARMATURA” Spółka Jawna z siedzibą:w Ciele
 Cała inwestycja obejmowała: ul. Papieżka (na odcinku od ul. Duninowskiej do ul. Zielnej), ul. Wojska Polskiego, ul. Weselną. Etap dotyczący ul. Wojska Polskiego
(ostatni w ramach tego zadania) zakończy się w pierwszej połowie sierpnia br.
 
Wartość zadania zgodnie z umową: 1 067 813, 22 zł netto.
 Zadanie jest współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
     Organizacja ruchu

I etap

- wyjazd z ul. Orlej w ul. Wojska Polskiego w prawo zamknięty
 - możliwy przejazd z ul. Brzeskiej  ulicą Wojska Polskiego na całej długości
- zakaz wjazdu z ul. Słowackiego w ul. Wojska Polskiego w prawo ( w kierunku ul. Brzeskiej)
- możliwy przejazd z ul. Słowackiego ul. Wojska Polskiego tylko w lewo ( w kierunku ul. Kilińskiego)

II etap
- ul. Wojska Polskiego do ul. Orlej przejezdna w obu kierunkach
- możliwy przejazd z ul. Orlej ul. Wojska Polskiego w obu kierunkach
- zakaz wjazdu z ul. Słowackiego w ul. Wojska Polskiego w prawo ( w kierunku Brzeskiej)
- możliwy przejazd z ul. Biskupiej w ul. Wojska Polskiego tylko w prawo

III etap
- ul. Wojska Polskiego do ul. Orlej przejezdna w obu kierunkach
- zakaz wjazdu z ul. Słowackiego w ul. Wojska Polskiego w prawo (w kierunku ul. Brzeskiej)

IV etap
- zamknięty pas ruchu w ul. Kilińskiego od ul. Bauera do ronda z ul. Wojska Polskiego.
- możliwy tylko dojazd do posesji. Ruch od strony ronda z ul. Wojska Polskiego do Placu Wolności odbywa się normalnie

Prosimy kierowców o zwracanie uwagi na oznakowanie i przestrzeganie objazdów. Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

                                             Przebudowa magistrali wodociągowej pod mostem

W związku z planowaną przebudową odcinka magistrali wodociągowej z węzłem wodociągowym z włączeniem w ul. Gdańską od dnia 21.05.2018 r. wprowadza się czasową zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic: Wyszyńskiego – most – Tumska – Brzeska

Planowany termin wykonania prac od dnia 21.05.2018 r. do dnia 25.05.2018 r.

Roboty prowadzone będą na skrzyżowaniu ulic: Wyszyńskiego – most – Tumska –Brzeska (wykonany zostanie wykop pod przebudowaną magistralę wodociągową) – i wymagać będą wyłączenia z ruchu relacji na wprost i w lewo – na wlocie ulicy Wyszyńskiego, całkowitego zamknięcia wylotu ze skrzyżowania – w ulice Wyszyńskiego, oraz wymagać będą częściowego zwężenia jezdni na wlocie na skrzyżowanie – z mostu. Dla głównych (nieprzejezdnych) relacji na tym skrzyżowaniu wprowadzone zostaną objazdy i tablice ostrzegawcze o utrudnieniach (a także tablice F-8 informujące o zalecanych objazdach).

 

unia

 

Umowa podpisana


Podpisano umowę z Wykonawcą zadania pod nazwą „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Włocławek – cz. 3” w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”


W dniu 12.02.2018 r. Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku, podpisał umowę z Wykonawcą zadania „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Włocławek – cz. 3”, które realizowane będzie w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wykonawcą zadania zostało Konsorcjum firm: Firma Handlowo-Usługowa Instbud Stanisław Boguta Sp. J (Lider) oraz Instbud Sp. z o.o. (Partner), a jego wartość wynosi ok. 12,6 mln zł netto. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest w terminie do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, który upłynie w lutym 2020 r.

Przedmiotem zawartej umowy jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na renowacji i przebudowanie istniejących kanałów sanitarnych i deszczowych o łącznej długości około 18,8 km oraz renowacji i wymianie kilkuset studni kanalizacyjnych w 57 ulicach zlokalizowanych na terenie czterech włocławskich osiedli: Kazimierza Wielkiego, Południe, Śródmieście oraz Zazamcze. Umowa obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i technicznej oraz wykonanie robót budowlanych w oparciu o sporządzoną dokumentację. W ramach kompleksowej realizacji zadania Wykonawca zrealizuje również wszelkie roboty – prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w ofercie Wykonawcy, tj. organizacja i zabezpieczenie placu budowy oraz wszelkie prace przygotowawcze i porządkowe wraz z uporządkowaniem terenu po zakończeniu budowy.

Zadanie swoim zakresem obejmuje modernizację istniejącej sieci kanalizacyjnej w ulicach Bukowa, Zdrojowa, Wolność, Leśna, Ostrowska, Żytnia, Pogodna, Żwirowa, Toruńska, Hoża, Promienna, Targowa, Borowska, Witosa, Kraszewskiego, Młynarska, Energetyków, Wierzbowa, Plac Kolanowszczyzna, Starodębska, PCK, Pl. Staszica, Jodłowa, Reymonta, Nowomiejska, Weselna, Ptasia, Planty I, Łanowa, Stawowa, Bagienna, Chmielna, Wodna, Hubala, Starzyńskiego, Korczaka, Olszowa, Kapitulna, Fredry, Dziewińska, Planty, Biskupia, Łazienna, Szczęśliwa, Bojańczyka, Jagiellońska, Żelazne Wody, Szpitalna, Piwna, Kręta, Kryniczna, Ceglana, Wieniecka, Zapiecek, Polna, Okrężna, Stodólna.

 

 

Nasze sieci będą jak nowe

 

Modernizacja przepompowni ścieków, przebudowa sieci wodociągowej czy renowacja kanałów sanitarnych, to tylko niektóre inwestycje realizowane obecnie przez włocławskie Wodociągi.

Inwestycje MPWiK Sp. z o.o. prowadzone są w ramach projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap.” Projekt uzyskał ponad 39 mln zł dofinansowania ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata  2014-2020.  Planowany całkowity koszt realizacji projektu z podatkiem VAT wynosi około 75,7 mln zł

Od marca br. realizowane jest zadanie obejmujące zaprojektowanie i wykonanie metodami bezwykopowymi renowacji kanałów sanitarnych o łącznej długości ok. 2,5 km wraz ze studniami kanalizacyjnymi w ulicy Mazowieckiej, Kujawskiej, Kaszubskiej, Kaliskiej, Grodzkiej oraz Chemików. Wartość zadania wynosi 2,4 mln zł netto. Dotychczas przeprowadzono renowację kolektorów w 5 ulicach, a do wykonania pozostała modernizacja sieci w ul. Kaliskiej. Zakończenie zadania planowane jest na początku 2018 r.

W czerwcu zawarta została umowa na modernizację czterech przepompowni ścieków wraz z przebudową rurociągów tłocznych i grawitacyjnych o łącznej długości ok. 0,8 km oraz niezbędnej infrastruktury technicznej zlokalizowanej w ulicy Łabędziej, Łosiej, Brzezinowej, Bluszczowej. Wartość zadania wynosi około 1,1 mln zł netto. Modernizacja polega na wymianie istniejących pompowni ścieków tzw. „mokrych” na tłocznie ścieków typu „suchego” i przebudowie rurociągów. - Obecnie realizowane są prace w ul. Brzezinowej i Bluszczowej, których zakończenie planowane jest jeszcze w tym roku. Całe przedsięwzięcie ma się zakończyć we wrześniu 2018 r.- wyjaśnia  Mariusz  Marciniak, prezes zarządu MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku.

Trwa również   przebudowa sieci wodociągowych z przyłączami, połączeniami i przepięciami w ulicy Grodzkiej, Wojska Polskiego, Papieżka i Weselnej o łącznej długości ponad 6 km wraz z przebudową i wymianą armatury i węzłów wodociągowych, Łączna wartość zadań wynosi około 2,2 mln zł netto. Obecnie realizowane są prace w ul. Grodzkiej, których zakończenie na odcinku od ul. Willowej do Herbacianej planowane jest jeszcze w tym roku. Zakończenie realizacji całego zadania ma się zakończyć do października 2018 r.,

We wrześniu spółka podpisała umowę na wymianę i przebudowę istniejącej magistrali wodociągowej o długości około 0,9 km zlokalizowanej  pod mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza (na odcinku od komory przed ul. Cysterską od strony Zawiśla do Pl. Kopernika) Wartość zadania wynosi około 4,2 mln zł netto. Zakres robót obejmuje w szczególności demontaż istniejącego rurociągu, montaż nowego rurociągu stalowego, oraz wykonanie prób ciśnieniowych, płukanie i dezynfekcję rurociągu a także badanie jakości wody.

- Modernizacja jest uzasadniona przede wszystkim ze względu na zły stan techniczny magistrali, która jest obecnie wyłączona z eksploatacji.- dodaje Mariusz Marciniak.

-  Istniejący rurociąg stalowy uległ korozji praktycznie na całej długości. Zły stan techniczny przewodu powodował liczne i trudne do usunięcia awarie.

Wymiana rurociągu na nowy zapewni przywrócenie połączenia sieci wodociągowej na obu brzegach rzeki Wisły oraz wznowienie współpracy ujęcia wody "Zawiśle" z ujęciami lewobrzeżnego Włocławka. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w styczniu 2019 r.

 

 

To będzie duża inwestycja


Magistrala wodociągowa znajdująca się pod włocławskim mostem zostanie przebudowana. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. wybrało wykonawcę tego przedsięwzięcia.

Spółka podpisała umowę z firmą Husar Budownictwo Inżynieryjne S.A na realizację zadania pn.„Wymiana i przebudowa magistrali wodociągowej w aglomeracji Włocławek pod mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza”, które realizowane będzie w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wartość zadania wynosi około 4,2 mln zł netto. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w terminie do 16 miesięcy od daty zawarcia umowy, który upłynie w styczniu 2019 r.

Przedmiotem zawartej umowy jest wykonanie robót budowlano-montażowych obejmujących wymianę i przebudowę istniejącej magistrali wodociągowej pod Mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza (na odcinku od komory przed ul. Cysterską od strony Zawiśla do Pl. Kopernika) w zakresie:

    odcinek rurociągu podwieszony pod mostem,
    odcinek rurociągu w obrębie wiaduktów,
    odcinek rurociągu w przyczółkach mostu,

wraz z przebudową komór z wyposażeniem i węzłów wodociągowych oraz odbudową nawierzchni po wykonanych robotach i wszelkimi robotami towarzyszącymi przebudowie i wymianie przedmiotowej infrastruktury.

- Nowy rurociąg ze stali nierdzewnej o średnicy 406 mm zostanie poprowadzony po trasie istniejącego przewodu po uprzednim jego zdemontowaniu na odcinku podwieszonym.- mówi Monika Budzeniusz, główny specjalista ds. komunikacji społecznej w MPWiK Sp. z o. o. - Rura stalowa zostanie podwieszona w izolacji, co zabezpieczy rurociąg przed dostępem szkodliwych warunków atmosferycznych i ewentualną korozją. Ponadto zostanie wykonana wymiana istniejącego rurociągu w przyczółkach mostu.

 

Wodociągi dostały nagrodę


Podczas 20-tej jubileuszowej gali edycji programu "PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY", MPWiK Spółka z o.o. zostało nagrodzone certyfikatem.

„Przedsiębiorstwo Fair Play” ma wieloletnią tradycję. Program powstał w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w 1997 r. przez Polską Fundację Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (obecnie: PARP), na projekty dotyczące promocji kultury przedsiębiorczości w Polsce.

Firmy - laureaci programu mają możliwość wykorzystania wyników programu w ich działalności rynkowej. Uwiarygodnienie przedsiębiorstwa przez uczestnictwo w programie prowadzonym przez niezależne instytucje oraz poddanie się przez firmę badaniu wiarygodności i rzetelności stawia je w pozycji uprzywilejowanej we wszelkiego typu przetargach, konkursach ofertowych i reklamie.

 Program ma przebieg dwuetapowy, a oceny firm dokonują komisje: regionalne i ogólnopolska, składające się z przedstawicieli administracji i samorządów (w tym gospodarczych), banków i instytucji finansowych, uczelni, organizacji przedsiębiorców, ZUS, organów podatkowych. Nad całością pieczę sprawuje kapituła, w której zasiadają autorytety życia politycznego i gospodarczego.

Każdą edycję programu kończy wielka gala finałowa, podczas której następuje ogłoszenie wyników. Tegoroczna odbyła się w Warszawie 24 listopada br. Podczas gali certyfikat dla MPWiK odebrał prezes zarządu spółki Mariusz Marciniak.

- Cieszę się, że wpisujemy się w ideę programu, która jest zachętą do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.- mówi Mariusz Marciniak, prezes zarządu MPWiK Sp. z o.o.

Włocławskie MPWiK wzięło udział w programie już po raz 17 –sty.

 

 

Zostań Naszym Dostawcą

 

- W miesiącu październiku 2017r MPWiK wdrożyło Platformę Zakupową

– platformazakupowa.pl” firmy OpenNexus - w celu realizacji i usprawnienia

procesu zakupowego w MPWiK oraz zwiększenia konkurencyjności wśród dostawców.

- Platforma Zakupowa to narzędzie służące do przejrzystej komunikacji

z dostawcami towarów i usług. Dostawcy składają oferty bezpośrednio

na stronach zapytań ofertowych oraz aukcji elektronicznych.

- Każdy potencjalny Dostawca ma gwarantowany swobodny i bezpłatny

dostęp do Platformy Zakupowej. Zapytania ofertowe MPWiK

wysyłane są na skrzynkę e-mail Dostawcy.

- Jeśli chcą Państwo zostać Dostawcą Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

we Włocławku, to zachęcamy do bezpłatnego zapisania się w danej grupie dostawców MPWiK

na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/mpwik_wloclawek

Wśród klientów firmy OpenNexus znajduje się spora grupa podmiotów z sektora

publicznego (urzędy miast, komendy policji itp.) oraz krajowych firm wodociągowych

pod usługi, których platforma była dostosowywana, są to firmy wodociągowe z takich miast jak:

- Poznań, Oświęcim, Gliwice, Opole, Dębica, Chodzież, Częstochowa, Świecie, Toruń, Żnin,

Oleśnica, Połczyn, Leszno, Tczew.

 

 

Informacje kontaktowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. we Włocławku

ul. Toruńska 146, 87-800 Włocławek
sekretariat@mpwik.wloclawek.pl
tel. +48 54 23-01-700

Pogotowie Wod.-Kan. 994

Copyright © MPWiK Włocławek
All rights reserved
powered by netadmin 7.00
Licznik odwiedzin: 290936