Jakość wody

Jakość wody

MPWiK sp. z o.o. we Włocławku w trosce o zdrowie mieszkańców Włocławka nieustannie monitoruje jakość wody. Wyniki tych pomiarów zamieszcza w ogólnodostępnych miejscach.

 

Skala twardości wody

  • tab woda

Tabela przeliczeniowa różnych jednostek twardości wody

  • Tabela przeliczeniowa różnych jednostek twardości wody

Wykaz średnich twardości wody występujących w SUW we Włocławku

  • Wykaz średnich twardości wody występujących w SUW we Włocławku

Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późniejszymi zmianami) twardość ogólna wody do picia powinna wynosić 60 – 500 mg CaCO3/l.

 

Jakość wody uzdatnionej w miesiącu czerwcu 2024 r.

Jakość wody uzdatnionej w miesiącu maju 2024 r.

Jakość wody uzdatnionej w miesiącu kwietniu 2024 r.

OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY ZA 2023 r.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY ZA ROK 2023