Uzdatnianie wody

Stacje uzdatniania wody

Włocławek zaopatrywany jest w wodę pitną wyłącznie z ujęć wód podziemnych. Odwiedzający nasze miasto zachwalają włocławską wodę, niewątpliwie jedną z najlepszych w Polsce. Dla potrzeb miasta Włocławka eksploatowane są obecnie trzy ujęcia komunalne o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych.

  • Krzywe Błota Q = 2050 m3/h
  • Zazamcze Q = 455 m3/h
  • Zawiśle Q = 350 m3/h