Przepompownia Główna

Przepompownia Główna ul. Toruńska 36/42

  • Budynek technologiczny
  • Kontener biologicznej neutralizacji odorów
  • Stacja transformatorowa

Ścieki komunalne z lewobrzeżnego terenu miasta Włocławek są zbierane kanalizacją grawitacyjną oraz tłoczną poprzez liczne lokalne przepompownie ścieków do centralnej przpompowni - Przepompowni Głównej. Przepompownia Główna znajduje się w północno- zachodniej części miasta Włocławek, na terenie od wschodu ograniczonym rzeką Wisłą, a od południowego - zachodu ul. Toruńską. Jej zadniem jest eliminacja zgrubnych zanieczyszczeń tzw. skratek oraz tłoczenie ścieków komunalnych do kolektora grawitacyjnego w ul. Toruńskiej, ktorym dopływają do Grupowej Oczyszczalni Ścieków.