Kontakt

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Toruńska 146, 87-800 Włocławek

Pogotowie Miejskiej Sieci Wod.-Kan.: 994 lub +48 600 292 811

 

NIP:        888-000-14-20

Regon:    910510751

Bank:      Bank Ochrony Środowiska

Konto:    10 1540 1069 2001 8700 1339 0001

 

Kapitał zakładowy: 46.706.000,00 zł

 

Numery Telefonów

 • Centrala +48 54 23 01 700
 • Fax +48 54 23 01 701
 • Sekretariat +48 54 23 01 711
 • Główny Księgowy +48 54 23 01 770
 • Dział Sprzedaży i Rozliczeń:
 • umowy +48 54 230 18 05
 • rozliczenia +48 54 230 18 08
 • faktury +48 54 230 18 06
 • Dział Eksploatacji Sieci +48 54 23 01 832
 • Dział Administracji +48 54 23 01 790
 • Dział Realizacji Projektów +48 54 23 01 720
 • Dział Inwestycji +48 54 23 01 751
 • Dział Oczyszczania Ścieków +48 54 23 01 850
 • Dział Utrzymania Ruchu +48 54 23 01 840
 • Pełnomocnik Zarządu ds ZSZ +48 54 23 01 715
 • Ujęcie Wody "Krzywe Błota" +48 54 234 14 98
 • Ujęcie Wody "Zazamcze" +48 54 236 21 05
 • Ujęcie Wody "Zawiśle" +48 54 237 11 84
 • Przepompownia Główna +48 54 236 00 28
 • Laboratorium Wody +48 54 236 20 30
 • Laboratorium Ścieków +48 54 23 01 865

Adresy e-mail