ISO

Zintegrowany System Zarządzania - Polityka środowiskowa i jakościowa

Certyfikaty są gwarantem wysokiej jakości naszych usług.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  we Włocławku posiada certyfikaty: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 z zakresu pobierania, uzdatniania i dystrybucji wody oraz odbioru, oczyszczania i odprowadzania ścieków komunalnych, a także Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego.

Certyfikat nr NC-0482

Załącznik do certyfikatu NC-0482

Polityka Środowiskowa i jakościowa