SUW Zawiśle

SUW Zawiśle

"Zawiśle" jest najmłodszym ujęciem wody. Zlokalizowane jest na terenie prawobrzeżnej dzielnicy Włocławka - Szpetala Dolnego.

Położone jest ono w strefie krawędziowej Pojezierza Dobrzyńskiego i Doliny Wisły, ponad 50 m powyżej rzędnej poziomu miejskiej sieci wodociągowej. Pierwszy otwór na ujęciu dowiercono w 1982 roku w celu uzupełnienia wody w zbiornikach retencyjnych przy ulicy Chełmickiej. Wobec deficytu wody we Włocławku podjęto decyzję o rozbudowie ujęcia i przeznaczeniu go na potrzeby komunalne. W 1993 roku oddano do użytku Stację Uzdatniania Wody "Zawiśle". Ujęcie bazuje na głębokiej, dolnokredowej warstwie wodonośnej, zalegając pod pokaźną serią utworów nieprzepuszczalnych.

W latach 2021-2023, SUW " Zawisle" przeszła gruntowny remont. Celem inwestycji było zapewnienie bezawaryjnej pracy, efektywne wykorzystanie terenu SUW i usprawnienie procesu uzdatniania wody. 
W ramach modernizacji wysłużony budynek zastąpił nowy, dwukondygnacyjny obiekt, w którym zamontowano nowy układ technologiczny uzdatniania wody. Zmodernizowana Stacja Uzdatniania Wody została wyposażona w filtry ciśnieniowe, sterowane automatycznie, przy wykorzystaniu armatury z napędami pneumatycznymi oraz nowoczesny system zdalnej kontroli i zarządzania. Proces aeracji w odnowionym obiekcie odbywa się przy zastosowaniu nowych mikserów statycznych wraz ze zbiornikami kontaktowymi, które zapewniają odpowiednie parametry mieszania wody z powietrzem. Zastosowana  technologia uzdatniania pozwala na uzyskiwanie bardzo dobrych parametrów jakościowych produkowanej wody. Restrukturyzacją objęto, również trzy studnie głębinowe, w których wymieniono pompy głębinowe wraz z osprzętem. Powstał, również nowy odwiert studzienny z niezbędną infrastrukturą. W ramach inwestycji wybudowano, także zbiornik retencyjny wód popłucznych, rurociągi wody surowej i wody czystej, przebudowano sieć kanalizacji sanitarnej  oraz deszczowej.

Stacja Uzdatniania Wody „ Zawiśle” została wyposażona w nową komorę wodomierzową, pozwalającą na pomiar przepływu wody do miejskiej sieci wodociągowej. Teren Ujęcia i Stacja Uzdatniania Wody „Zawiśle” objęte są systemem monitoringu wizyjnego oraz nadzorem nad procesem technologicznym za pomocą systemu wizualizacji SCADA.
 
SUW „Zawiśle” w „nowym wydaniu” gwarantuje użytkownikom nieprzerwany strumień zdrowej wody. Realizacja zadania pozwoliła, również osiągnąć europejskie standardy w zakresie dostępności do wysokiej jakości wody pitnej.

 

 

 

 

SUW Zawiśle

  • SUW zawisle 1 fot. MPWiK