Aktualności

22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody

Każdego roku 22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. To święto ustanowione 32 lata temu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Ideą obchodów jest podniesienie świadomości jak ogromną rolę odgrywa woda oraz jak poważne zagrożenia niesie za sobą jej brak.W tym wyjątkowym dniu MPWiK Sp. z o.o. przypomina o zaletach włocławskiej kranówki!

Woda dla włocławian ujmowana jest za pomocą studni głębinowych z trzech ujęć wody: Krzywe Błota, Zawiśle i Zazamcze. Na Krzywych Błotach, największej w mieście stacji, uzdatnianie wody odbywa się w procesie tzw. aeracji czyli napowietrzania, co powoduje usunięcie gazów (dwutlenku węgla, siarkowodoru). Proces ten zwiększa zawartość tlenu stwarzając tym samym warunki do utleniania związków żelaza i manganu do postaci pozwalającej na ich usunięcie w procesie filtracji. Woda po aeracji trafia do zbiorników kontaktowych, gdzie następuje tzw. przetrzymywanie wody. Trwa to około godzinę. Następnie pompy II stopnia podają wodę na filtry ciśnieniowe zamknięte. Filtracja odbywa się za pomocą filtrów ze złożem katalitycznym. Proces ma na celu obniżenie zawartości żelaza i manganu. Woda poprzez pompy II stopnia kierowana jest do tzw. zbiornika wody czystej następnie za pomocą pomp III stopnia wtłaczana jest do sieci wodociągowej pod odpowiednim ciśnieniem i dociera do włocławian. 

Jakość wody jest kontrolowana poprzez certyfikowane laboratorium MPWiK i Sanepid zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Włocławska kranówka spełnia wszystkie normy określone przez Ministra Zdrowia, Dyrektywy UE i WHO (Światową Organizację Zdrowia)   i jest w pełni bezpieczna. Ponadto jest klarowna, nie posiada zanieczyszczeń pochodzenia organicznego, metali ciężkich, związków toksycznych. Jest dobrze zmineralizowana i co najważniejsze niechlorowana! 

 

Światowy Dzień Wody

  • dw strona MpwiK

Powrót