Aktualności

MPWiK Sp. z o.o. zmodernizowało Stację Uzdatniania Wody

Najmłodsze z trzech ujęć wody Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i  Kanalizacji w latach 2021-2023, zlokalizowane na terenie prawobrzeżnej dzielnicy Włocławka, przeszło gruntowny remont.

Włocławskie wodociągi zakończyły modernizację istniejącej od 1993 roku Stacji Uzdatniania Wody „Zawiśle”. Celem inwestycji było zapewnienie bezawaryjnej pracy, efektywne wykorzystanie terenu SUW i usprawnienie procesu uzdatniania wody. W ramach modernizacji wysłużony budynek zastąpił nowy, dwukondygnacyjny obiekt, w którym zamontowano nowy układ technologiczny uzdatniania wody. Zmodernizowana Stacja Uzdatniania Wody została wyposażona w filtry ciśnieniowe, sterowane automatycznie, przy wykorzystaniu armatury z napędami pneumatycznymi oraz nowoczesny system zdalnej kontroli i zarządzania. Proces aeracji w odnowionym obiekcie odbywa się przy zastosowaniu nowych mikserów statycznych wraz ze zbiornikami kontaktowymi, które zapewniają odpowiednie parametry mieszania wody z powietrzem. Zastosowana  technologia uzdatniania pozwala na uzyskiwanie bardzo dobrych parametrów jakościowych produkowanej wody.

Restrukturyzacją objęto, również trzy studnie głębinowe, w których wymieniono pompy głębinowe wraz z osprzętem. Powstał, również nowy odwiert studzienny z niezbędną infrastrukturą. W ramach inwestycji wybudowano, także zbiornik retencyjny wód popłucznych, rurociągi wody surowej i wody czystej, przebudowano sieć kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. Stacja Uzdatniania Wody „ Zawiśle” została wyposażona w nową komorę wodomierzową, pozwalającą na pomiar przepływu wody do miejskiej sieci wodociągowej. Teren Ujęcia i Stacja Uzdatniania Wody „Zawiśle” objęte są systemem monitoringu wizyjnego oraz nadzorem nad procesem technologicznym za pomocą systemu wizualizacji SCADA.

Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm PGTB Sp. z o.o. (Lider) i HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. (Partner).

SUW „Zawiśle” w „nowym wydaniu” gwarantuje użytkownikom nieprzerwany strumień zdrowej wody. Realizacja zadania pozwoliła, również osiągnąć europejskie standardy w zakresie dostępności do wysokiej jakości wody pitnej.

Stacja Uzdatniania Wody "Zawiśle"

 • SUW zawisle 1 fot. MPWiK
 • hala filtrów
 • hala filtrów
 • Budynek Stacji Uzdatniania Wody "Zawiśle"
 • Filtry
 • filtry
 • panel filtrów
 • sterownia
 • studnia głębinowa 3A
 • system wizualizacji SCADA
 • zbiorniki kontaktowe

Powrót