MPWiK sp. z o.o. we Włocławku

Biuletyn Informacji Publicznej strona główna struktura serwisu kontakt
MPWiK sp. z o.o. we Włocławku Dział Laboratoryjny
- -
-
- Wyszukiwarka
:


:


-

- Jesteś tutaj: Dział Laboratoryjny /

http://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%201386,podmiot.html

 

Dział Laboratoryjny

Laboratorium wykonuje badania wody, ścieków i osadów ściekowych dla potrzeb wewnętrznych ( klient wewnętrzny) i potrzeb zewnętrznych ( klient zewnętrzny) oraz pobiera próbki do badań:
• wody podziemne do celów uzdatniania
• woda uzdatniona
• woda przeznaczona do spożycia
• ścieki
• osady ściekowe

Badania prowadzone są w celu monitorowania jakości wód ujmowanych, uzdatnionych, w sieci wodociągowej oraz oceny jakości ścieków w procesie technologicznym oraz odprowadzanych do środowiska.

Laboratorium zapewnia wysoką jakość badań potwierdzoną wdrożonym systemem zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap. 2007 „ Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” i otrzymanym Certyfikatem Akredytacji nr AB 1386 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji.
Zakres akredytowanych parametrów podany jest w załączniku do certyfikatu Nr AB 1386, dostępny na stronie PCA (http://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%201386,podmiot.html
).

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989) laboratorium posiada zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uprawniające do prowadzenia badań wody, pobierania próbek w ramach monitoringu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Decyzja nr 197/16 z dnia 03.06.2016 r.

Laboratorium pracuje w oparciu o dobrą praktykę laboratoryjną. Posiada odpowiednio wykwalifikowany personel, który systematycznie doskonali swoje umiejętności, podnosi wiedzę i świadomość poprzez udział w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych, dba o ciągłe doskonalenie metod i technik badawczych, bierze udział w badaniach międzylaboratoryjnych.

Nasze laboratorium wyposażone jest w niezbędną i nowoczesną aparaturę pomiarową, w tym m.in.:
- Spektrofotometry absorpcji atomowej – oznaczanie metali metodą płomieniową i elektrotermiczną,
- Spektrofotometry UV-VIS,
- Fotometr płomieniowy,
- Systemy do ekstrakcji,
- Jednostki destylacyjne,
- Analizator ogólnego węgla organicznego,
- Analizator AMA do oznaczania rtęci,
- Mętnościomierz,
- pH-metry, konduktometry, tlenomierze,
- Mineralizatory, mineralizator mikrofalowy
- automatyczne stacje pobierania próbek

Laboratorium świadczy usługi w zakresie analiz fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wody i ścieków oraz osadów ściekowych.
Ceny usług laboratoryjnych zależą od zakresu zleconych badań i są uzgadniane z klientem zgodnie z cennikiem badań.
Złożenie zlecenia na zakres badań zawarty w załączniku do zlecenia jest równoznaczny z zaakceptowaniem przez Klienta cen w niej określonych.
W przypadku zainteresowania naszymi usługami należy skontaktować się z Laboratorium telefonicznie lub pobrać formularz zlecenia. Po wypełnieniu danych dostarczyć zlecenie wraz z próbką pobraną wg. instrukcji pobierania do laboratorium lub zlecić pobieranie próbki przez laboratorium.
Terminy wykonania usług każdorazowo uzgadniane są z klientem.

Kontakt

Magdalena Gapińska – Kierownik Działu Laboratoryjnego
Tel/fax.: 54 236 20 30
e-mail: laboratorium.wody@mpwik.wloclawek.pl

Elżbieta Jankowska – Z-ca Kierownika Działu Laboratoryjnego
tel.: 54 230 18 60
e-mail: laboratorium.sciekow@mpwik.wloclawek.pl

Oferta badawcza i pliki do pobrania:
- wykaz metod badawczych
- wytyczne pobieranie próbek przez klienta
- ankieta zadowolenia klienta
- Certyfikat Akredytacji
- zakres akredytacji laboratorium ze strony PCA
- decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
- zlecenie na wykonanie badania: zakres badania wody / zakres badania ścieków / zakres badania osadów

drukuj

  • autor: Zofia Wiatrowska, data: 2014-09-24
Informacje kontaktowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. we Włocławku

ul. Toruńska 146, 87-800 Włocławek
sekretariat@mpwik.wloclawek.pl
tel. +48 54 23-01-700

Pogotowie Wod.-Kan. 994

Copyright © MPWiK Włocławek
All rights reserved
powered by netadmin 7.00
Licznik odwiedzin: 12024