MPWiK sp. z o.o. we Włocławku

Biuletyn Informacji Publicznej strona główna struktura serwisu kontakt
MPWiK sp. z o.o. we Włocławku Przy?acza wod.-kan.
- -
-
- Wyszukiwarka
:


:


-

- Jesteś tutaj: Obsługa Klienta / Przyłacza wod.-kan. /
Wykaz dokumentów do załatwienia celem wykonania sieci lub przyłącza wod.-kan. do posesji
lp
Nazwa dokumentu
Miejsce załatwienia
1
Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1: 500 do celów projektowych obejmująca posesję i ulicę z uzbrojeniem a). Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne ul. Kilińskiego 14
b). Biuro Geodezyjne w Urzędzie Miasta Zielony Rynek 11/13
2
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu działki Urząd Miasta we Włocławku, Wydział Urbanistyki, Zielony Rynek 11/13
3
Warunki techniczne wod.-kan. dla celów projektowych Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Toruńska 146
Załączniki:
- wniosek o warunki techniczne
- 1 egz. mapy sytuacyjnej 1 : 500
- decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
4
Opracować Projekt Techniczny na budowę przyłącza wod-kan na podstawie w/w dokumentów Projektant posiadający odpowiednie uprawnienia projektowe (branżowe)
5
Opracowany Projekt Techniczny należy uzgodnić w min. 2 egzemplarzach a) Miejski Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Urzędzie Miasta we Włocławku, Zielony Rynek 11/13
b) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Toruńska 146 p.33
6
Wyciąg z księgi wieczystej lub akt notarialny stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Sąd Rejonowy we Włocławku
ul. Kilińskiego 20
7
Pozwolenie na budowę sieci wod-kan lub zgłoszenie wykonania robót na przyłącze wod-kan Złożyć wniosek do Prezydenta Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13
Załączniki:
a) Projekt Techniczny
b) Dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane tj. akt notarialny lub wyciąg z Księgi wieczystej
8
Po otrzymaniu pozwolenia na budowę – wykonać przyłącze wod-kan we własnym zakresie.
Zgłosić i przekazać do eksploatacji
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Toruńska 146

drukuj

Jak podłączyć wodę i odprowadzić ścieki? (dokumenty do pobrania)
Informacje kontaktowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. we Włocławku

ul. Toruńska 146, 87-800 Włocławek
sekretariat@mpwik.wloclawek.pl
tel. +48 54 23-01-700

Pogotowie Wod.-Kan. 994

Copyright © MPWiK Włocławek
All rights reserved
powered by netadmin 7.00
Licznik odwiedzin: 9029