MPWiK sp. z o.o. we Włocławku

Biuletyn Informacji Publicznej strona główna struktura serwisu kontakt
MPWiK sp. z o.o. we Włocławku Jako?? wody
- -
-
- Wyszukiwarka
:


:


-

- Jesteś tutaj: Jakość wody /

MPWiK sp. z o.o. we Włocławku w trosce o zdrowie mieszkańców Włocławka nieustannie monitoruje jakość wody. Wyniki tych pomiarów zamieszcza w ogólnodostępnych miejscach.

Rok 2018

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu we Włocławku z dnia 05.01.2018r.

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla miasta Włocławek za rok 2017

Skala twardości wody

Stopień twardości wody

Jednostka twardości wody

[mg CaCO3/l]

[mval/l]

[on]

[mmol/l]

Woda bardzo miękka

<100

<2

<5,6

<1

Woda miękka

100 - 200

2 - 4

5,6 – 11,2

1 - 2

Woda o średniej twardości

200 - 350

4 - 7

11,2 – 19,6

2 – 3,5

Woda twarda

350 - 550

7 - 11

19,6 – 30,8

3,5 – 5,5

Woda bardzo twarda

>550

>11

>30,8

>5,5

 

 

Tabela przeliczeniowa różnych jednostek twardości wody

 

mmol/l

mval/l

mg CaCO3/l

Stopień niemiecki
on

Stopień francuski
of

Stopień angielski
oe

mmol/l

1

2

100

5,6

10

7

mval/l

0,5

1

50

2,8

5

3,5

mg CaCO3/l

0,01

0,02

1

0,056

0,1

0,07

Stopień niemiecki

on

0,179

0,357

17,9

1

1,79

1,25

Stopień francuski

of

0,1

0,2

10

0,56

1

0,7

Stopień angielski

oe

0,143

0,29

14,3

0,8

1,43

1

 

 

Wykaz średnich twardości wody występujących w SUW we Włocławku

Stacja Uzdatniania Wody

mg CaCO3/l

Stopień niemiecki
on

mmol/l

Krzywe Błota

230 - 286

12,9 – 16,0

2,3 – 2,9

Zazamcze

282 - 370

15,8 – 20,7

2,8 – 3,7

Zawiśle

162 - 186

9,1 – 10,4

1,6 – 1,9

 

Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późniejszymi zmianami) twardość ogólna wody do picia powinna wynosić 60 – 500 mg CaCO3/l.

drukuj

Informacje kontaktowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. we Włocławku

ul. Toruńska 146, 87-800 Włocławek
sekretariat@mpwik.wloclawek.pl
tel. +48 54 23-01-700

Pogotowie Wod.-Kan. 994

Copyright © MPWiK Włocławek
All rights reserved
powered by netadmin 7.00
Licznik odwiedzin: 22872