MPWiK sp. z o.o. we Włocławku

Biuletyn Informacji Publicznej strona główna struktura serwisu kontakt
MPWiK sp. z o.o. we Włocławku SUW "Zazamcze"
- -
-
- Wyszukiwarka
:


:


-

- Jesteś tutaj: Stacje Uzdatniania Wody / SUW "Zazamcze" /
Koncepcja budowy drugiego ujęcia komunalnego miasta Włocławka powstała w końcu lat sześćdziesiątych i związana była z brakiem możliwości dalszej rozbudowy ujęcia "Krzywe Błota" oraz stale rosnącym zapotrzebowaniem na wodę. Zlokalizowano je w lesie otaczającym dzielnicę "Zazamcze", około 2,5 do 3 km od centrum miasta.
Eksploatację ujęcia rozpoczęto w 1979 roku. Na ujęciu istnieje 5 studni głębinowych o zatwierdzonych zasobach 455 m3/h. Sieć obserwacyjna ujęcia składa się z 19 piezometrów. W otworach tych prowadzone są systematyczne pomiary poziomu lustra wody, w oparciu o które sporządza się dokumentację, która jest podstawą do przedłużania decyzji zasobowej.
W roku 2001 rozpoczęto zadanie inwestycyjne tj. modernizację SUW „Zazamcze”, które zakończono w grudniu roku 2003. W wyniku modernizacji nastąpiła między innymi wymiana wyeksploatowanych ciągów technologicznych filtrowni, pomp IIo i rozdzielni elektrycznej NN.
Zastosowana efektywna technologia uzdatniania pozwala na uzyskiwanie bardzo dobrych parametrów jakościowych produkowanej wody, znacznie lepszych od obowiązujących norm zarówno polskich jak i Unii Europejskiej.
SUW „Zazamcze” w „nowym wydaniu” gwarantuje użytkownikom nieprzerwany strumień zdrowej, wysokiej jakości wody. Z uwagi na sąsiedztwo złóż borowin nie przewiduje się rozbudowy ujęcia i zwiększenia wydobycia wody.
Wczoraj i dziś ...
Budynki SUW "Zazamcze"
Hala filtrów
Informacje kontaktowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. we Włocławku

ul. Toruńska 146, 87-800 Włocławek
sekretariat@mpwik.wloclawek.pl
tel. +48 54 23-01-700

Pogotowie Wod.-Kan. 994

Copyright © MPWiK Włocławek
All rights reserved
powered by netadmin 7.00
Licznik odwiedzin: 6578