MPWiK sp. z o.o. we Włocławku

Biuletyn Informacji Publicznej strona główna struktura serwisu kontakt
MPWiK sp. z o.o. we Włocławku Nasza Historia
- -
-
- Wyszukiwarka
:


:


-

Oceń jakość wody:
oddane głosy: 1196
- Jesteś tutaj: O nas / Nasza Historia /

Znaleziono w butelce ...

Dokument w momencie znalezienia znajdował się w szklanej butelce.
Znaleziono go w ciągu ulicy Tumskiej pomiędzy ulicami Maślaną a Wiślaną
w dniu 26 kwietnia 2012 roku

  • data: 2012.06.20
 

  • Tymi słowy w ustawie porządkowej z r. 1577, zatwierdzonej przez Stefana Batorego, biskup kujawsko-pomorski, a późniejszy prymas, Stanisław Karnkowski nadawał mieszczanom włocławskim prawo korzystania z urządzeń wodociągowych i czerpania drzewa z lasów biskupich na ich konserwację.
      
Sprostać nowym wymaganiom

Historia włocławskich wodociągów liczy sobie ponad cztery wieki. Rozwój gospodarczy miasta od przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych i związany z nim wzrost liczby mieszkańców oraz podniesienie poziomu ich życia spowodowało szybki i permanentny wzrost zapotrzebowania na wodę pitną.

Historia wodociągów włocławskich
Historia wodociągów włocławskich datuje się co najmniej od połowy XVI w., nie wykluczając ich wcześniejszego istnienia. W 1565 r. ówczesny burmistrz miasta Wojciech Canthelberg, zwany "Kokoszką" zapisał na utrzymanie i naprawianie przewodów wodociągowych pokaźną sumę pieniędzy - 200zł.
Historia kanalizacji we Włocławku

Rozwój kanalizacji w mieście jest dużo późniejszy w porównaniu z budową i rozwojem wodociągów. Budowę kanalizacji miasta rozpoczęto w 1912 r. według projektu Lindley`a - juniora. Pierwszy kanał był piętrowym murowanym tunelem, biegnącym od fabryki celulozy ulicami: Łęgską, Tumską i Toruńską, gdzie kończył się wylotem do rz. Wisły. Później, do 1938 r. zbudowano jeszcze kilka takich murowanych kanałów, między innymi w ulicach: Seminaryjnej, Cygance, Królewieckiej, Zduńskiej i Placu Wolności.

Informacje kontaktowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. we Włocławku

ul. Toruńska 146, 87-800 Włocławek
sekretariat@mpwik.wloclawek.pl
tel. +48 54 23-01-700

Pogotowie Wod.-Kan. 994

Copyright © MPWiK Włocławek
All rights reserved
powered by netadmin 7.00
Licznik odwiedzin: 16821